Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne  

Linki
 • strony internetowe i konkursy SMS
 • ocena:
 • ocena gości:
MM-team zajmuje si? kompleksowym tworzeniem serwisów internetowych a tak?e organizacj?, prowadzeniem i kompletn? obs?ug? konkursów SMS. Posiadamy pe?ne zaplecze techniczne oraz zespó? specjalistów , dzi?ki którym mo?emy wykona? najnowocze?niejsze strony oraz przygotowa? ca?? infrastruktur? niezb?dn? do obs?ugi konkursów SMS. Konkursy SMS i g?osowania SMS s? sprawnym i znanym ju? narz?dziem promocyjnym i wspieraj?cym sprzeda?. Coraz cz??ciej s? elementem kampanii marketingowych i owocuj? du?ymi sukcesami.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Projektowanie stron
Marketing Reklama

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • abder.pl - katalog firm, katalog produktów i us?ug, b2b
 • ocena:
 • ocena gości:
Abder.pl jest serwisem s?u??cym do reklamowania za darmo produktów i us?ug. Mo?na tak?e zareklamowa? swoj? firm? i doda? wpis do katalogu firm. Do wyszukania produktów i us?ug s?u?? wyszukiwarki, w których mo?emy wybra? parametry szukania takie jak : bran?a, kategoria itp.
Aby zareklamowa? swoj? firm? wystarczy si? zarejestrowa? za darmo. Po tej czynno?ci mo?emy stworzy? wizerunek swojej firmy, dodaj?c lokalizacj?, kontakt, opis, logo firmy. W dalszej czynno?ci mo?emy dodawa? swoje produkty b2b ,oraz us?ugi . Mo?emy porównywa? ceny z konkurencj?, szuka? kontrahentów i klientów . W ?atwy sposób mo?emy wyró?ni? swój produkt na g?ównej stronie serwisu.
Nie zostawaj w tyle, zareklamuj si? i ty.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Og?oszenia
Marketing Reklama > Reklama w internecie

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Agencja reklamowa - fotografia reklamowa :: MatyldaProjekt.Com
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja Fotograficzna Matylda Projekt to zespó? kreatywnych ludzi, zajmuj?cych si? profesjonalnym przygotowaniem i realizacj? ró?nych sesji zdj?ciowych oraz szeroko rozumian? reklam?. Fotografie oraz grafik? wykonuje Anna Bodnar cz?onek Zwi?zku Polskich Artystów Fotografików. Mo?emy zrealizowa? Pa?stwa najbardziej wyszukane zlecenie. Zakres naszej dzia?alno?ci to:
fotografia reklamowa, fotografia produktu, fotografia aktu, fotografia portretowa, fotomonta?, zdj?cia ?lubne, reporta?e, retusz zdj??, identyfikacja wizualna firmy, logotypy, foldery reklamowe, strony www, wizytówki, grafika, projektowanie.
Fotografia reklamowa - realizujemy sesje zdj?ciowe, od pomys?u, poprzez wiza? dobór miejsca stylizacj? a? po przygotowanie zdj?? do druku. Na Pa?stwa zlecenie wykonamy reklam? prasow?, plakat, kalendarz, billboard, ulotki ,wizytówki, foldery. Zajmiemy si? kompleksow? obs?ug? zlecenia zaczynaj?c od przygotowania sesji zdj?ciowej, a ko?cz?c na dostarczeniu gotowego produktu
Fotografia produktu - przygotowujemy sesje na zlecenie klienta wykorzystujemy o?wietlenie studyjne dedykowane do tego typu fotografii.
Fotografia aktu Akt to jedna z najpi?kniejszych i najtrudniejszych dziedzin fotografii. Gwarantujemy Pa?stwu niebanalne i oryginalne podej?cie daj?ce niepowtarzalne efekty.
Fotografia portretowa Portret to sztuka pokazania osobowo?ci Oferujemy pa?stwu indywidualne podej?cie do ka?dej osoby fotografowanej, portrety stylizowane na obraz etc.
Fotomonta? Nie ma dla Nas rzeczy niemo?liwych
Zdj?cia ?lubne: Fotografia powinna z za?o?enia przywo?ywa? wspomnienia i wzbudza? emocje. Chcemy zaproponowa? Wam fotografi? do której b?d? Pa?stwo chcieli wróci?, a album z Waszymi zdj?ciami nie b?dzie tylko rzemie?lniczym wyrobem takim jak wiele innych.
Zdj?cia komunijne, studniówkowe, chrzty
Retusz zdj?? Mo?emy nada? Pa?stwa zdj?ciom now? m?odo??.
Projekt logotypu Oferujemy Pa?stwu stworzenie indywidualnego logotypu, który b?dzie wizytówk? Waszej firmy.
Foldery reklamowe Naszym zadaniem jest wykonanie takiego projektu, aby obraz zosta? zauwa?ony i pozosta? w pami?ci jak najd?u?ej.
Strony www Strona internetowa to g?ówna wizytówka firmy. Nasza firma gwarantuje ciekawe pomys?y i pomys?owe rozwi?zania.
Na Pa?stwa ?yczenie wykonujemy sesje w dowolnym miejscu kraju.
Zapraszamy do wspó?pracy oraz zapoznania si? z dotychczasowym portfolio.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Marketing Reklama > Flagi, banery reklamowe
Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Symtronik - projektowanie stron www, tworzenie stron www, sklepy internetowe, strony www, tworzenie
 • ocena:
 • ocena gości:
Tworzenie stron internetowych, sklepów internetowych, pozycjonowanie, reklama internetowa. Zapraszamy na nasz? stron?, na której znajduj? sie informacje jak profesjonalne stworzyc i reklamowac swoja strone, jaka przyszlosc niesie ze soba internet oraz moja oferta i portfolio. Wykonujemy ma?e jak i du?e serwisy informatyczne. Ka?demu zadaniu staramy si? sprosta? w 100%. Posiadamy du?e do?wiadczenie. Firma nasza istnieje na rynku od 2005 roku. W tym czasie wykonali?my wiele projektów.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Us?ugi komputerowe
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Digital Web Art
 • ocena:
 • ocena gości:
Misj? przedsi?biorstwa jest pomoc w zaistnieniu i zareklamowaniu si? w sieci Internet firmom i osobom prywatnym, tworzenie ich wizerunku oraz dostarczenie gotowych rozwi?za? dla webmasterów. Dzi?ki szerokiemu zakresowi mojej oferty mo?ecie z?o?y? zamówienia na us?ugi internetowe w jednym miejscu, co z pewno?ci? zaoszcz?dzi Wasz czas.
Strony WWW, Dodatki do stron, pozycjonowanie, Us?ugi DTP - loga, wizytówki, projekty graficzne, Us?ugi fotograficzne.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • gda?sk projektowanie stron
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy us?ugi zwi?zane ze stronami internetowymi dla firm, czyli: projektowanie stron, pozycjonowanie, linki sponsorowane, administracj? oraz hosting. Zapewniamy kompleksow? obs?ug?. Posiadamy 7 lat do?wiadczenia i kilkadziesi?t zrealizowanych projektów. Strony internetowe to nasza pasja. Mo?liwo?? osobistego spotkania w miastach: Gda?sk, Gdynia, Sopot, Ko?cierzyna, Starogard Gda?ski, L?bork, Wejherowo, Bytów, Kartuzy. Specjalizujemy si? w CMS oraz katalogach produktów.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Pozycjonowanie
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • pozycjonowanie stron Olsztyn
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma TEGES.PL w swojej ofercie posiada mi?dzy innymi takie us?ugi jak: pozycjonowanie, optymalizacj?, r?czne katalogowanie, tworzenie stron internetowych. Dodatkowo zajmujemy si? obrotem domen internetowych na rynku wtórnym, a tak?e prowadzeniem stron www. Na wszytskie us?ugi wystawaimy faktury VAT, oferujemy atrakcyjne ceny. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Internet > Pozycjonowanie
Internet > Tworzenie stron
Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • XCUBE s.c Nowy wymiar kreacji. Aran?acje wn?trz, projektowanie stron internetowych
 • ocena:
 • ocena gości:
XCUBE s.c Agencja Interaktywna Nowy wymiar kreacji. Aran?acje wn?trz, projektowanie stron internetowych. Jeste?my studiem projektowym maj?cym swoj? siedzib? w ?odzi, zajmuj?cym si? bardzo szeroko rozumian? kreacj?. Projektujemy wn?trza komercyjne i mieszkalne oraz strony
internetowe i prezentacje multimedialne. Zajmuje my si? równie? marketingiem i reklam? i pozycjonowaniem stron internetowych.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz
Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • AIS s.c. Us?ugi Informatyczne Kraków, Backup Danych
 • ocena:
 • ocena gości:
Dzia?alno?? naszej firmy skupia si? na ?wiadczeniu profesjonalnych us?ug informatycznych. Naszym celem jest podnoszenie skuteczno?ci i efektywno?ci dzia?ania firm poprzez wdra?anie i rozwój zaplecza informatycznego.
Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie aby zachowa? jak najwy?szy poziom us?ug. Zapewniamy fachow? obs?ug? ca?ych systemów sieciowych, a tak?e doradztwo we wszystkich sprawach zwi?zanych z systemem IT w firmie.
Zaufa?o nam ju? kilkadziesi?t firm mieszcz?cych si? w zakresie ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Zbudowali?my dla nich struktur? informatyczn? od podstaw, a teraz zapewniamy im bie??c? opiek? serwisow?. Gwarantujemy im bezpiecze?stwo i poufno?? w zakresie przep?ywu informacji oraz sk?adowania danych.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Banery Flash
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? tworzeniem stron www, internetowych bannerów reklamowych, prezentacji i innych elementów flashowych oraz multimedialnych. 0ferujemy równie? design materia?ów reklamowych itp. Naszym klientom polecamy pozycjonowanie, hosting oraz atrakcyjne sub-domeny i konta e-mail.
Wykonujemy internetowe bannery reklamowe w technologii flash. Banery flash to doskona?a forma reklamy produktów, us?ug i portali internetowych. Technologia flash umo?liwia wykorzystanie zaawansowanych i efektownych animacji, które skutecznie przyci?gn? uwag? potencjalnego klienta. Nasze projekty bannerów dostosowane s? graficznie i animacyjnie do reklamowanego produktu przy uwzgl?dnieniu wskazówek klienta. Nie wykorzystujemy szablonów, do ka?dego baneru podchodzimy indywidualnie. Projekt reklamy na ?yczenie mo?e by? interaktywny oraz zawiera? ?cie?k? d?wi?kow? i elementy video.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags