Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Komputery > Serwis komputerowy  

Kategorie

Odzyskiwanie danych (18)


Linki
 • IC service - Najta?sze we Wroc?awiu us?ugi informatyczne dla Ciebie i Twojej firmy
 • ocena:
 • ocena gości:
Kompleksowa obs?uga informatyczna klientów indywidualnych oraz firm. Zajmujemy si? praktycznie wszystkim co zwi?zane z infrastruktur? informatyczn? w Twoim domu oraz firmie.
Pocz?wszy od instalacji oprogramowania, konfiguracji sprz?tu sieciowego, uruchamiania serwerów pocztowych, sql, www po zapewnianie im infrastruktury sprz?towej w postaci okablowania strukturalnego i sprz?tu aktywnego. Gwarantujemy profesjonalizm oraz NAJNI?SZE ceny we Wroc?awiu.
Kategoria:   Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi Informatyczne, Outsourcing IT, Wirtualizacja serwerów, IT4Q
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalizujemy sie w Outsourcingu IT, Wirtualizacji Serwerów VMWare Hyper V, Oraz swiadczymy us?ugi w Zakresie Helpdesku

W ramach wspó?pracy ?wiadczymy szeroka gam? dora?nych us?ug serwisowo-wdro?eniowych poprzez doradztwo w doborze odpowiedniego sprz?tu lub oprogramowania, instalacj? i kurs obs?ugi, po usuwanie wszelkich awarii powsta?ych podczas pracy systemu IT. Biznesowy cel naszego klienta determinuje form? i zakres naszej wspó?pracy:

Kompleksowy Outsourcing IT
– delegujemy specjalistów do realizacji prac u Klienta,

Sta?e wsparcie
– zapewniamy sta?? opiek?, oraz dost?p do kardy specjalistów,

Helpdesk na zlecenie
– przejmujemy opiek? nad Twoimi klientami,

Zdalne wdro?enia
– realizujemy zdalne wdro?enia,

Serwis interwencyjny
– zajmiemy si? Twoim problemem nawet je?li nie nas umowa o wspó?pracy.


Wirtualizacja srodowiska serwerowego

Standaryzacja srodowiska pracy (SOE)

Pomoc zdalna

VOIP

Wiecej informacji na:
http://www.it4q.com
email: office@it4q.com

+48 327007800
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Apr 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Soft Group. Profesjonalne wsparcie informatyczne.
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalna obs?uga informatyczna. Zapewniamy naszym Klientom zdecydowan? pomoc w przypadku awarii informatycznych . Serwisujemy zarówno laptopy jak i software . Jeste?my partnerem handlowym najwi?kszych wytwórców sprz?tu i programów komputerowych . Naszym celem jest pe?na satysfakcja Klienta. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • oprogramowanie dla niewidomych - komputer dla Homera
 • ocena:
 • ocena gości:
strona firmy Skynet - internetowego sklepu z oprogramowaniem specjalistycznym i sprz?tem komputerowym. W?ród oferowanych produktów znajduj? si? programy i urz?dzenia przeznaczone dla osób niewidomych, umo?liwiaj?ce lub u?atwiaj?ce im nauk? i wykonywanie pracy zawodowej. Programy powi?kszaj?ce i czytaj?ce ekran, lupy, specjalne klawiatury i drukarki brailowskie, notesy elektroniczne - te i inne udogodnienia dofinansowywane s? w ramach programu PFRON: Komputer dla Homera.
Wejd? na stron? Skynet - sprawd? ofert? firmy i dowiedz si? jak uzyska? dofinansowanie dla siebie lub pracowników swojej firmy.

Skynet zajmuje si? równie? sprzeda?? i serwisem komputerów, sprzeda?? drobnego sprz?tu komputerowego, konsol do gier, oprogramowania graficznego i gad?etów elektronicznych: odtwarzaczy mp3, ramek na zdj?cia itp.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Serwis komputerowy

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • serwis naprawa komputerów serwis informatyczny pozna? bydgoszcz
 • ocena:
 • ocena gości:
Ide? przewodni? dzia?ania naszej firmy jest specjalizacja w dostosowywaniu zdobyczy nowoczesnej techniki dla potrzeb szerokiej grupy klientów, zachowuj?c najwa?niejszy stosunek jako?ci do ceny. W doborze odpowiednich rozwi?za? kierujemy si? do?wiadczeniami p?yn?cymi z czynnej codziennej wspó?pracy oraz wieloletniego do?wiadczenia z klientami. Nasi specjali?ci s? do Pa?stwa dyspozycji. Zach?camy do wspó?pracy.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Sklep, serwis komputerowy, pogotowie komputerowe, obs?uga informatyczna firm Lublin
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma KOM.PL specjalizuje si? w ?wiadczeniu us?ug zwi?zanych z napraw?, modernizacj?, konserwacj? oraz rozbudow? sprz?tu komputerowego, a tak?e obs?ug? informatyczn? firm. Zapewnia serwis komputerowy obejmuj?cy sprz?t komputerowy oraz oprogramowanie. Jako pogotowie komputerowe udziela wsparcia technicznego przy wdra?aniu sprz?tu oraz oprogramowania. Firma KOM.PL oferuje równie? sprzeda? sprz?tu komputerowego, w??cznie z mo?liwo?ci? zakupów on-line.
Zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania si? z ofert? sklepu.
Kategoria:   Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Wymiana cz??ci
 • ocena:
 • ocena gości:
Porady komputerowe. Poznaj rozwi?zania, które stosuj? komputerowi eksperci. Koniec problemów z Twoim komputerem lub laptopem. Gotowe do natychmiastowego zastosowania trafne porady. Rozbudowa, naprawa i konserwacja sprz?tu, co wybra? laptop czy desktop? Który system najlepszy? W jaki sprz?t warto inwestowa? aby s?u?y? nam jak najd?u?ej. Wymiana podzespo?ów czyli jak wymieni? komponent aby komputer nadal dzia?a?. Instalacja oprogramowania czyli jaki i jak zainstalowa? system operacyjny i jak go skonfigurowa?. Dowiesz si? co to s? konflikty sprz?towe oraz jak si? ich pozby?.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Serwis Centrum - naprawa drukarek
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis Centrum to zespó? do?wiadczonych specjalistów, który posiada wiedz? na temat serwisu i naprawy urz?dze? biurowych i komputerowych. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu zajmiemy si? tak?e serwisem ploterów drukuj?cych. Zadbamy o ka?dy szczegó?, który wp?ywa na jako?? wydruku. Plotery wymagaj? regularnych przegl?dów i konserwacji z uwagi na to, ?e s? podatne na zabrudzenia.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy

Data dodania: Jun 17, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Treton.pl - Us?ugi Informatyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma zajmuje si? serwisem komputerowym, napraw?, diagnostyk?, wymian? uszkodzonych akcesoriów i modernizacj? sprz?tu. W ofercie znajduje si? archiwizacja, odzyskiwanie oraz zabezpieczanie danych. Firma ?wiadczy równie? us?ugi w zakresie konfiguracji i diagnostyki po??cze? sieciowych oraz zarz?dzania sieciami komputerowymi. Dzia?alno?? firmy obejmuje rejon Krakowa i okolic. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz ma?ych i ?rednich firm.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi informatyczne - Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Podejmujemy pe?n? opiek? nad systemami IT naszych Klientów a oferowane przez nas us?ugi informatyczne to min.:
administracja sieci komputerowych, naprawy komputerów i urz?dze? IT, wsparcie u?ytkowników - helpdesk, dostawy sprz?tu i oprogramowania, doradztwo informatyczne, audyt informatyczny,
odzyskiwanie danych, system archiwizacji danych i inne.
W naszej ofercie jest tak?e projektowanie i tworzenie stron internetowych, hosting oraz rejestracja domen.
G?ównym obszrem naszego dzia?ania s?: Warszawa, Nasielsk, Marki, Zielonka, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki ale tak?e inne miasta ( województo mazowieckie ).
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe
Internet > Hosting

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags