Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : biznes plan]
Sortuj wg :
  • TUBU zlecenia,praca, biznes plan TUBU
  • ocena:
  • ocena gości:
TUBU to serwis ze zleceniami dla firm oraz osób prywatnych. Zlecenia mo?na dodawa? na okre?lony przedzia? czasowy. W serwisie mo?na umieszcza? oferty pracy. Znajduj? si? tutaj równie? darmowy program wspomagaj?cy tworzenie biznes planu. Serwis ma za zadanie po?redniczy? pomi?dzy potencjalnym zleceniodawc? i zleceniobiorc? ma u?atwi? w znalezieniu kompetentnej osoby w celu wykonania okre?lonego zadania,pracy,zlecenia,us?ugi... ?eby z?o?y? zlecenie nie jest wymagana rejestracja wystarczy wej?? na stron? i nacisn?? przycisk Dodaj zlecenie a nast?pnie wype?ni? formularz im rzetelniej to zrobimy tym wi?ksze prawdopodobie?stwo znalezienia kompetentnego zleceniobiorc?
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Przetargi

Data dodania: Feb 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
  • METIS GROUP konsulting
  • ocena:
  • ocena gości:
METIS GROUP to kancelaria doradcza specjalizuj?ca si? w przygotowaniu strategii rozwoju i biznes planów w formie us?ug doradczych i warsztatów. Pokonujemy bariery i realizujemy ambitne cele naszych klientów. METIS GROUP konsulting to firma konsultingowa specjalizuj?ca si? w opracowaniu biznes planów, strategii rozwoju, wycen firm, analiz strategicznych i projektów typu due dilligence.

Drugim wa?nym obszarem nadzej dzia?alno?ci jest pozyskanie finansowania dla inwestycji budowlanych, deweloperskich i w aktywa. Pozyskali?my dla naszych klientów kapita? na realizacj? inwestycji tym samym odci??aj?c ich z obowi?zków
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Kredyty
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa

Data dodania: May 31, 2016 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
  • Gra?yna Pasternak us?ugi ksi?gowe
  • ocena:
  • ocena gości:
Prezentujemy Pa?stwu Kancelari? Doradcy Podatkowego Gra?yna Pasternak. Rozpocz?li?my swoje dzia?anie w 1992 roku. Od pocz?tku priorytetem naszej firmy by?o ?wiadczenie rzetelnych i profesjonalnych us?ug zawieraj?cych szeroko spostrzegan? ksi?gowo?? firm. Dzi?ki sukcesywnie zdobywanemu do?wiadczeniu oraz zasobnej i kompleksowej wiedzy zdobyli?my zaufanie wielu interesantów. Zakres prowadzonych us?ug: doradztwo podatkowe, ksi?gi handlowe, podatkowa ksi?ga przychodów i rozchodów, zrycza?towany podatek dochodowy, sporz?dzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie ewidencji VAT dla rolników, zeznania roczne dla osób fizycznych PIT, rozliczenia z ZUS (tak?e przez przekaz elektroniczny), sporz?dzanie wniosków kredytowych. Wi?cej na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Feb 19, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: [< Poprzednia] 1 2