Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : grzejniki]
Sortuj wg :
 • Kot?y na mia?
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep internetowy FUEGO oferuje mi?dzy innymi kot?y c.o. czyli piece centralnego ogrzewania oraz grzejniki stalowe, aluminiowe i miedziano aluminiowe. W ofercie znajduj? si? takie marki jak Z?biec, Sas, Klimosz, Viadrus, Henrad, Hewalex. Sprzedza? wysy?kowa ne terenie ca?ego kraju, niskie koszty wysy?ki.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Firmy wg bran? > Handel
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Feb 4, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • TOP AIR-SOFIK
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Systemy kominowe Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep Mikas Instalacje s.c. znajduje si? w Poznaniu na ulicy Traugutta. W naszym sklepie odnajd? Pa?stwo bogaty asortyment artyku?ów z zakresu techniki grzewczej, hydraulicznej i instalacyjnej. Oferujemy kot?y, piece i ogrzewacze wody renomowanych producentów (Veissman, Junkers, Vaillant), grzejniki aluminiowe, stalowe, p?ytowe i drabinkowe takich firm, jak: Purmo czy Instal-Projekt oraz systemy kominowe i wentylacyjne. Nasz sklep to te? wiele produktów z zakresu ceramiki sanitarnej i armatury ?azienkowej. W sprzeda?y posiadamy produkty firm Ko?o, Roca, Sanplast. Oferujemy kuchenki gazowe i elektryczne Amica i Mastercook, a tak?e szereg narz?dzi i artyku?ów instalacyjnych oraz hydraulicznych. W przypadku nietypowych zamówie? istnieje mo?liwo?? sprowadzenia produktu na ?yczenie klienta.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kot?y co, pompy grzejniki - gleno.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalizujemy si? w sprzeda?y techniki grzewczej: czyli kot?y co, pompy wiele innych. Odnajdziecie tu równie? marki ?wiatowych liderów sprz?tu armatury ?azienkowej - brodziki, wanny. Dla pragn?cych nowoczesnych rozwi?za? mamy w ofercie profesjonalny system solarny firmy Ulrich. Sklep internetowy Gleno oferuje Wam produkty uznanych na rynku techniki grzewczej producentów, których sprz?t posiada jako?? wykonania na najwy?szym poziomie jak równie? charakteryzuje si? znakomitymi parametrami u?ytkowania. Do??czcie do elity i wymie?cie swoje stare kot?y co na nowe.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 4 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • SELEX grza?ki elektryczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma SELEX zajmuje si? produkcj? grza?ek elektrycznych. Nasze produkty s?u?? g?ównie do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Stosowane s? w wtryskarkach, wyt?aczarkach, urz?dzeniach do produkcji folii, zgrzewarkach, s?u?? do nagrzewania form, g?owic, cylindrów oraz wsz?dzie tam gdzie wymagaj? tego procesy produkcyjne. Produkujemy grza?ki opaskowe i p?askie, ceramiczne i mikanitowe, rurkowe i patronowe, grza?ki aluminiowe, spirale grzejne i inne. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Biznes Ekonomia > Tworzywa sztuczne

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Grzejniki kana?owe, grzejniki dekoracyjne - Heater
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapewnienie i utrzymanie temperatury na komfortowym poziomie jest spraw? niezwykle wa?n?, szczególnie w zimie. Heater dostarcza nowoczesne technologie grzewcze dla Twojego domu. Oferujemy grzejniki dekoracyjne oraz grzejniki kana?owe, które nie tylko s? doskona?ym ?ród?em ciep?a w pomieszczeniach, ale równie? dekoruj? przestrze?. Szeroka gama niespotykanego wzornictwa i wyszukanych kolorów pozwala na dowoln? aran?acj? wn?trza. To idealne rozwi?zanie, aby przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej temperatury zachowa? charakter i estetyk? wn?trza oraz jego funkcjonalno??.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Technika grzewcza
 • ocena:
 • ocena gości:
EUROMEX prowadzi sprzeda? i monta? kot?ów centralnego ogrzewania. Us?ugi z zakresu technika grzewcza najwy?szej jako?ci. Grzejniki stalowe oraz aluminiowe, kolektory s?oneczne. W ofercie Euromex znajdziesz kot?y, grzejniki, piece, instalacje grzewcze, kominki. Wyznacznikiem firmy jest jako?? oferowanych us?ug oraz wysoka jako?? stosowanych materia?ów.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Nov 15, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kocio? ?eliwny
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy kot?y i regulacje kot?ów firmy Wolf, systemy kominowe, zasobniki buforowe, kolektory s?oneczne, grzejniki zawory, rury, z??czki, naczynia wzbiorcze, urz?dzenia sp?ukuj?ce, ogrzewanie pod?ogowe i ?cienne. Alternatywne ?ród?a ciep?a, baterie s?oneczne, pompy ciep?a. Doradztwo, serwis, instalacja i monta?. Korzystamy z nowoczesnych technologii. Ogrzej z nami swój dom.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Dec 25, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Grzejniki ?azienkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Produkowane grzejniki s? zachwalane przez dekoratorów wn?trz w ca?ym kraju. Grzejniki ?wietnie wygl?daj? w ka?dej ?azience i wprawiaj? w zachwyt go?ci. Producent grzejników ?azienkowych oraz dekoracyjnych. Urz?dzasz mieszkanie i poszukujesz ?adnego grzejnika do ?azienki ? Tak wi?c bardzo dobrze trafi?e?. Nasza specjalno?? to dekoracyjne grzejniki ?azienkowe. Zorganizowali?my du?? sie? sprzeda?y na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki

Data dodania: Feb 1, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Grzejniki aluminiowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Ekosklep z urz?dzeniami wykorzystuj?cymi darmow? energi?. Oferujemy m.in. grzejniki aluminiowe, Grzejniki dekoracyjne, Grzejniki konwektorowe, Grzejniki ?azienkowe, Grzejniki p?ytowe, Grzejniki Vertikal, Grzejniki ?eliwne. Oferujemy tak?e regulatory, akumulatory oraz kompletne zestawy. Oferujemy równie? urz?dzenia wykorzystuj?ce energi? s?oneczn? - kolektory s?oneczne, energi? geotermiczn? - pompy ciep?a, enegi? biomasy - kot?y na biomas?. Grzejnik aluminiowy jest bardzo ciekawym rozwi?zaniem do domu poniewa? ma kilka podstawowych naprawd? wa?nych zalet. Prócz tego ?e aluminium jest lekkie posiada równie? inne cechy. Jedn? z tych zalet jest to co wykorzystuj? producenci radiatorów do procesorów i innych elementów. Radiatory maj? za zadanie usun?? ciep?o z nagrzanych elementów. A wi?c dochodzimy do faktu ?e grzejniki aluminiowe dobrze oddaj? ciep?o. Grzejniki aluminiowe s? najcz??ciej na wod? ale tak?e mo?na u?ywa? ich w i instalacji olejowej poniewa? nie ci?gn? du?ej ilo?ci cieczy. Istniej? tak?e wersje tego kaloryfera zasilane z gniazdka sieciowego ale jak wi?kszo?? takich kaloryferów s? takie ?e uwielbiaj? kilowaty wi?c u?ywanie ich jest totalnie bezsensu. Aluminium tez ?adnie wygl?da. ?wietnie si? komponuje w nowoczesnych wn?trzach a w staromodnych ju? troch? gorzej. Zale?y to indywidualnie czy go wybierzemy bynajmniej maj? bardzo dobra jako?? grzania a do tego fajny wygl?d.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 [Następna >]