Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Docieplenia  

Linki
 • TOP AIR-SOFIK
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie wiesz jak oszcz?dnie i dobrze zainwestowa? w ogrzewanie? Xenergy polecamy tanie ogrzewanie! Polecamy Systemy Taniego Ogrzewania S?onecznego, pompy ciep?a, kolektory s?oneczne i wiele innych. W dzisiejszych czasach szukamy oszcz?dno?ci energii w budownictwie. Poka?emy Pa?stwu ile mo?na zaoszcz?dzi? rezygnuj?c z autonomicznego systemu ogrzewania, ile kosztuj? dodatkowe inwestycje w energooszcz?dny budynek.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • termowizja.org.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis po?wi?cony szeroko poj?tej termowizji, termomodernizacji, audytom termowizyjnym oraz certyfitkatom energetycznym. Zawiera szereg wa?nych informacji dotycz?cych problematyki i systematyki bada? termowizyjnych oraz artyku?y nt. certyfikatów energetycznych i sposobu ich przyznawania. Posiadamy katalog firm termowizyjnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyk? termowizji.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Apr 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • WIELITERM - ?wiadectwo energetyczne My?lenice
 • ocena:
 • ocena gości:
WIELITERM - wykonujemy certyfikaty energetyczne / ?wiadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacj? oraz okresowe przegl?dy techniczne budynków.

Obs?ugujemy: Wieliczka, Kraków, Gdów, Dobczyce, Niepo?omice, My?lenice, ?wi?tniki Górne, Zakopane, Nowy S?cz, Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg, Sandomierz i wiele innych

Dzia?amy szybko, sprawnie i odpowiedzialnie w oparciu o pomiary i wizj? lokaln?. dbamy aby wyniki by?y rzetelne, a klient mia? spokojn? g?ow? na przysz?o??!

Gwarantujemy niskie ceny !

Zrealizowali?my ju? certyfikaty energetyczne wielu budynków od domków jednorodzinnych poprzez lokale w budynkach wielorodzinnych, hotele i pensjonaty jak równie? budynki u?yteczno?ci publicznej jak sklepy, apteki, przedszkola i inne. Wykonujemy ?wiadectwa energetyczne budynków o ka?dym stopniu skomplikowania. W razie potrzeby dzia?amy bardzo ekspresowo - rozumiemy potrzeby klientów.

Zajmujemy si? równie? wykonywaniem inwentaryzacji dla budynków bez dokumentacji lub w przypadkach gdy stan faktyczny budynku odbiega od projektu.

Wspó?pracujemy z kilkoma biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi.

Zapraszamy i zach?camy do kontaktu:

Tel: 698 656 047, 606 471 235 pozosta?e numery telefonów na stronie www.wieliterm.pl

Adres e-mail: biuro@wieliterm.pl
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo > Projekty domów
Budownictwo > Docieplenia

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Remonty Bia?ystok - GRG-bracia
 • ocena:
 • ocena gości:
GRG Bia?ystok. Przedmiotem naszej dzia?alno?ci s? us?ugi remontowe. Jeste?my firm? dzia?aj?c? ?wiadcz?c? us?ugi od 2005 roku. Zajmujemy si? wykonywaniem kompletnych, kryciem dachów, elewacjami itp. Dzia?amy na terenie województwa podlaskiego. Z naszej strony mo?emy zapewni? indywidualne podej?cie do ka?dego nowego zlecenia. Wykonuj?c zadane nam prace staramy si? wykorzysta? w pe?ni nasze do?wiadczenie.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Docieplenia

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Docieplanie budynków, elewacje
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma budowlana Polconstruct b?d?ca cz??ci? mi?dzynarodowej Grupy Kapita?owej Pressiton oferuje kompleksowy zakres prac elewacyjnych. Realizujemy projekty na terenie Polski, Anglii, Irlandii, Szwecji oraz Szkocji. Systematycznie poszerzamy obszar naszych dzia?a? o nowe kraje w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w wykonawstwie us?ug remontowo - budowlanych w zakresie: ocieplania budynków, monta?u konstrukcji, prac wyko?czeniowych, monta?u stolarki okiennej i drzwiowej.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • US?�UGI BRUKARSKIE Pozna?�, BRUKARSTWO Pozna?�
 • ocena:
 • ocena gości:
Us?ugi brukarskie na wysokim poziomie, nasze prace wykonujemy na terenie Poznania i okolic
Firma DOR-BRUK zajmuje si? kompleksowymi us?ugami brukarskimi, pracami wyko?czeniowymi równie? dociepleniamii budynków, zak?adaniem ogrodów, budow? oczek wodnych. Ponadto prowadzimy sprzeda? kostki granitowej i brukowej, a tak?e innych materia?ów budowlanych. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo tak?e trawniki na rolce i pod?o?a ogrodnicze.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Docieplenia, stropodachy - www.salome.com.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Posiadamy du?e do?wiadczenie w bran?y budowlanej. Specjalizujemy si? w robotach budowlanych w zakresie docieplenia ?cian, dachów, stropodachów i stropów piwnic w ró?nych technologiach. O naszych kwalifikacjach i profesjnali?mie ?wiadcz? otrzymane certyfikaty. Wykonujemy zabytkowe elewacje oraz stylizowane wn?trza. Realizujemy przestrzenne projekty sufitów podwieszonych. Wykonujemy roboty w technologii suchej zabudowy wn?trz.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Swiadectwa energetyczne Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Bez ?wiadectwa energetycznego zg?oszenie zako?czenia budowy nie zostanie przyj?te! Certyfikat jest niezb?dny gdy kupujemy lub sprzedajemy dom lub mieszkanie na rynku wtórnym!W przypadku przebudowy, remontu domu w?a?ciciel jest zobowi?zany uaktualni? jego ?wiadectwo energetyczne! Zapraszamy na niezobowi?zuj?ce konsultacje naszego biura na Sta?ej Wystawie Budownictwa przy ul Klimeckiego 14 pawilon 8D, 30-705 Kraków
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Feb 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Fasady, elewacje szklane, stolarka aluminiowa, konstrukcje aluminiowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo budowlane Pressiton Construction b?d?ca cz??ci? mi?dzynarodowej Grupy Kapita?owej Pressiton oferuje pe?en zakres prac elewacyjnych. Realizujemy projekty na terenie Anglii, Irlandii, Polski, Szwecji oraz Szkocji. Systematycznie staramy si? poszerza? obszar naszych dzia?a? o nowe kraje w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w wykonawstwie us?ug remontowo - budowlanych w zakresie: ocieplania budynków, monta?u stolarki okiennej i drzwiowej, monta?u konstrukcji, prac wyko?czeniowych.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags