Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Kamieniarstwo  

Kategorie

Kamieniarstwo u?ytkowe (30)


Linki
 • Kostka granitowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Granity najcz??ciej znajduj? zastosowanie na cmentarzach, gdzie wykorzystywane s? do budowy nagrobków. Poniewa? s? dost?pne w wielu kolorach potrafi? zaspokoi? wymagania nawet najbardziej wybrednego klienta. Granity s? wyj?tkowo trwa?ymi i wytrzyma?ymi kruszywami, dzi?ki czemu idealnie pasuj? do wyka?czania pomieszcze? kuchennych.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 21 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nagrobki - Sacrum Granity - Polska - Profesjonalne projektowanie nagrobków w Auto-CAD. Nagrobki proj
 • ocena:
 • ocena gości:
Do ka?dego zakupionego nagrobka realizujemy za darmo szczegó?owy trójwymiarowy projekt w programach CADowych. Jest to mo?liwo?? wspólnego zaprojektowania pi?knego i oryginalnego nagrobka dla Pa?stwa bliskich. Programy CADowe odwzorowuj? wszystkie wymiary nagrobka co do centymetra. Projekt mo?na b?dzie modyfikowa? a? do uzyskania satysfakcjonuj?cego Pa?stwa rezultatu a raz uchwycone poprawne proporcje zostan? zachowane i odwzorowane w rzeczywistym nagrobku . Dzi?ki projektowi 3D macie Pa?stwo pewno??, ?e nagrobek b?dzie wygl?da? dok?adnie tak jak tego chcieli?cie a ostateczny wygl?d pomnika mo?na b?dzie zobaczy? w trójwymiarowej prezentacji.
Profesjonalne projektowanie nagrobków w Auto Cad. Zaprojektuj wspólnie z nami oryginalny nagrobek i zobacz rezultat (wizualizacj?) na d?ugo przed jego monta?em.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Feb 8, 2009 Trafień: 39 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Wyroby granitowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Zak?ad kamieniarski z Rzeszowa pragnie zainteresowa? Pa?stwa swoj? bogat? ofert? zawieraj?ca mi?dzy innymi takie produkty jak p?ytki granitowe, posadzki granitowe oraz blaty granitowe. Specjalizujemy si? w obróbce wyrobów granitowych. Oprócz wymienionych nasz zak?ad zajmuje si? równie? produkcj? takich wyrobów z granitu jak schody granitowe. Zapraszamy do zpaonania si? z ofert? na naszej stronie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Feb 18, 2009 Trafień: 5 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Safefire kominki Jotul
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma za?o?ona zosta?a w 1997 roku. Od tego czasu zaufa?o nam ju? setki klientów. Safe Fire zajmuje si? kompleksowym wykonawstwem kominków - wykonujemy pod??czenia wk?adów kominkowych i pieców wolnostoj?cych oraz systemu dystrybucji ciep?ego powietrza. Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny - wystawiamy faktury z 7% VAT-em! W naszej ofercie znajd? Pa?stwo produkty firm takich jak Jøtul, Scan, Atra.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kamie? ogrodowy,Kostka granitowa,Nawierzchnie kamienne,Elewacje kamienne - MD KAM
 • ocena:
 • ocena gości:
MD Kam, to firm? stworzona po to, by realizowa? Pa?stwa marzenia o pi?knym domu i ogrodzie. Prowadzimy sk?ad kamieni ogrodowych i kostki granitowej.Wykonujemy: * podjazdy z kostki granitowej * ?cie?ki ogrodowe z kostki i z p?yt kamiennych * elewacje kamienne * ogrodzenia * grille ogrodowe * oczka wodne * wszystko to, co mo?liwe do zrealizowania z kamienia (tak w ogrodzie, jak i we wn?trzach).
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: Feb 20, 2009 Trafień: 16 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • TiZ - Zak?ad Produkcji Lastryko
 • ocena:
 • ocena gości:
:: Produkujemy p?ytki lastryko. P?ytki formowane s? na prasach i szlifowane szlifierk? ta?mow? do wst?pnego poleru.
:: P?ytki sk?adujemy na paletach EURO po 18 m2 owini?te foli? i spi?te ta?m?.
:: Za?adunek wózkiem wid?owym.
Przy wi?kszych zamówieniach mo?liwo?? negocjacji cen.
:: Produkujemy równie? parapety i stopnice lastrykowe.

TiZ Zak?ad Produkcji Lastryko. Produkujemy p?ytki lastryko. Przy wi?kszych zamówieniach mo?liwo?? negocjacji cen. Produkujemy równie? parapety i stopnice lastrykowe. Zapraszamy.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Mar 11, 2009 Trafień: 26 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Nagrobki
 • ocena:
 • ocena gości:
Tempus Polska to firma wykonuj?ca us?ugi kamieniarskie. Wizytówk? przedsi?biorstwa jest bogata oferta nagrobków granitowych produkowanych z szerokiej gamy kamieni naturalnych ca?ego ?wiata. Profesjonalny zespó? fachowców s?u?y pomoc? przy wyborze projektu nagrobka oferuj?c w?asne propozycje lub realizuj?c najbardziej oryginalne pomys?y klienta. Na stronie mo?na znale?? katalog nagrobków jak i cennik. Dost?pne s? równie? wszystkie dodatki.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 24 Ocena: 1.00 Głosów: 1

8. Granit

 • Granit
 • ocena:
 • ocena gości:
W bogatej ofercie naszego zak?adu mo?ecie Pa?stwo znale?? szeroki asortyment granitu. Zajmujemy si? sprzeda?? p?ytki granitowe oraz chi?ski granit. Jeste?my jednym z wi?kszych zak?adów w Polsce mog?cych zaoferowa? Pa?stwu tak bogaty wybór chi?skiego granitu. Granit oraz kamieniarstwo jest coraz bardziej doceniane w bran?y budowlanej. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Marmur Granit
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Pamir istnieje od grudnia 1979 r. Oferuje elementy marmurowe i granitowe do wyko?czenia i wyposa?enia obiektów mieszkalnych i u?ytecznosci publicznej. W ofercie posiadamy marmury, granity, konglomeraty, p?ytki, elewacje, parapety. Oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i architektów, firm budowlanych, inwestorów i zak?adów kamieniarskich.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kostka brukowa Kielce
 • ocena:
 • ocena gości:
Zak?ad Remontowo Budowlany Andrzej Ja?kiewicz ?wiadczy us?ugi takie jak uk?adanie kostki brukowej, granitowej i kostki z piaskowca ju? od 17 lat. Sprzeda? i transport kostki. Inne us?ugi ?wiadczone przez firm? to projektowanie ogrodów, altanek oraz systemy odwodnie? liniowych z rusztami ?eliwnymi i ocynkowanymi.
Firma wspó?pracuje z krajowymi producentami wyrobów betonowych i kostki brukowej np. Bruk-Bet , Polbruk.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Ogrody
Budownictwo > Kamieniarstwo
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags