Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Kraje Miasta Regiony > Kraków  

Linki
 • Hotele w Krakowie
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis przybli?a wyposa?enie, ceny i standard hoteli w Krakowie. Kraków jest najcz?stszym miastem, do którego przyje?d?aj? tury?ci i biznesmeni. Oblegane s? podstawowe zabytki Krakowa takie jak Ko?ció? Mariacki, Wawel lub Sukiennice. Dla przyjezdnych przygotowana zosta?a dobrze funkcjonuj?ce baza hotelowa, która w swojej ofercie ma obiekty ma ka?da kiesze?. Hotele Kraków to najwy?szy standard obs?ugi klienta, dobrze wyposa?one pokoje i wykwintne dania podawane w restauracjach. Hotele podzielone wed?ug gwiazdek jako?? od pi?ciogwiazdkowych takich jak: Sympozjum, Stary, Pa?ac Bonerowski a? do jednogwiazdkowych na przyk?ad Junior Krakus i MISTiA, ka?dy znajdzie pokój idealny dla siebie.
Kategoria:   Sport Turystyka > Hotele
Kraje Miasta Regiony > Kraków
Sport Turystyka > Noclegi

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Klimahurt klimatyzacja Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Klimahurt Klimatyzacja i Ch?odnictwo Sp. z o.o. jest firm?, która zaopatruje serwisy oraz firmy instalatorskie dzia?aj?ce w bran?y klimatyzacji i ch?odnictwa. Staramy si? by? dla Naszych klientów partnerem. Objawia si? to w polityce udzielania rabatów, doradztwie oraz pomocy merytorycznej. G?ównym celem firmy jest wspieranie serwisów w swojej dzia?alno?ci. Klimahurt posiada tak?e w swojej ofercie cz??ci zamienne AGD - Whirlpool Polar Beko Candy Bosch itp.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Firmy wg bran? > AGD RTV
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Mar 17, 2009 Trafień: 2 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Busy Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Licencjonowana firma przewozowa Busy Kraków oferuje wynajem komfortowo wyposa?onych busów w Krakowie na wyjazdy po kraju. Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm, instytucji, biur podró?y oraz klientów indywidualnych. Mikrobusy nasze posiadaj? klimatyzacj?, DVD, rozk?adane fotele oraz inne elementy które znacz?co wp?ywaj? na komfort w podró?owaniu. Busy nasze mo?na spotka? na lotniskach obs?uguj?c transfery lotniskowe oraz wycieczki po Ma?opolsce. Nasi kierowcy dopilnuj? by podró? przebieg?a mi?o, sprawni i co najwa?niejsze bezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy Busy Kraków.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Transport > Przewozy osobowe
Kraje Miasta Regiony > Kraków
Motoryzacja > Wynajem busów

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Borys bwgg Gogulski
 • ocena:
 • ocena gości:
Borys bwgg Gogulski - pasjonat technologii informatycznych i elektroniki, fan dobrej ksi??ki i muzyki. Swoje spostrze?enia odno?nie szeroko poj?tej informatyki - przewa?nie programowanie i hardware - oraz otaczaj?cego go ?wiata odnotowuje na swojej stronie internetowej. Mo?na tam znale?? równie? jego "rekomendacje kulturalne" (g?ównie w postaci wpisów na tzw. blogu), poparte poleceniami na stronie g?ównej witryny. W tym miejscu mo?na si? tak?e dowiedzie? co autora zajmuje lub te? nad czym obecnie pracuje.
Kategoria:   Internet > Strony prywatne
Internet > Blogi
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Remont Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
GPBud Kraków to rzetelna firma, której specjalno?ci? s? wyko?czenia wn?trz oraz remonty, przede wszystkim instalacje elektryczne, g?adzie gipsowe, regipsy, sufity podwieszane, malowanie a tak?e flizowanie. Firm? cechuje staranno??, bezpiecze?stwo i do?wiadczenie w oferowanych us?ugach. Dzia?amy na terenie miasta Kraków, Wieliczka oraz okolicy. Mo?liwe jest tak?e wykonanie us?ugi remontowej w obszarze Ma?opolski.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Apr 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Busy Kraków M-bus
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my licencjonowanym przewo?nikiem na Krakowskim rynku us?ug transportowych. Nasza oferta dotyczy wynajmu komfortowo wyposa?onych mikrobusów. Do Pa?stwa dyspozycji oddajemy kilka busów marki Mercedes Sprinter oraz Vito wyposa?onych m.in. w klimatyzacj?, DVD oraz wiele innych elementów podnosz?cych komfort podró?nym. Jeste?my licz?c? si? firm? transportow? w Krakowie, z naszych us?ug korzysta?o wiele znanych firm. Nasze mikrobusy obs?uguj? ró?ne wyjazdy na szkolenia, eventy, transfery, wycieczki objazdowe oraz wiele innych zaproponowanych przez klienta. Nasi kierowcy dopilnuj? by podró? przebieg?a mi?o, szybko i co najwa?niejsze bezpiecznie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Transport > Przewozy osobowe
Motoryzacja > Wynajem busów
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Apr 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Wynajem busów Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? przewozow? oferuj?c? wynajem busów w Krakowie. Nasze mikrobusy to bogato wyposa?one samochody marki Mercedes-Benz Sprinter oraz Vito posiadaj?ce od 7 do 19 miejsc pasa?erskich. Busy nasze wyposa?one s? w klimatyzacje z indywidualnym rozprowadzeniem, DVD, rozk?adane fotele oraz pozosta?e elementy znacz?co wyp?ywaj?ce na komfort podró?owania. Ofert? przewozu osób kierujemy do instytucji, biur podró?y, firm oraz osób indywidualnych którzy ceni? sobie komfort i bezpiecze?stwo w podró?y. Nieustanny rozwój firmy Busy Kraków pozwala nam oferowa? wynajem busów na najwy?szym poziomie. Nasi kierowcy s?u?? pomoc?, dopilnuj? by podró? odby?a si? mi?o i co najwa?niejsze bezpiecznie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Transport > Przewozy osobowe
Kraje Miasta Regiony > Kraków
Motoryzacja > Wynajem busów

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

8. Revolit

 • Revolit
 • ocena:
 • ocena gości:
Administracja systemami linuks, linux oraz sieciami informatycznymi. Kompleksowa obs?uga informatyczna oraz serwerowa firm i instytucji. Doradztwo w zakresie oprogramowania opartego o model Open Source. Posiadamy bogate do?wiadczenie poparte certyfikatami w zakresie obs?ugi systemów linux. Na naszej stronie internetowej mo?na znale?? bardzo atrakcyjne oferty.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Us?ugi komputerowe
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Restauracja Nova Resto Bar- dania kuchni fusion - Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li poszukujesz atrakcyjnego lokalu na lunch podczas przerwy w pracy lub zwiedzasz Kraków i nie chcesz marnowa? czasu na czekanie to koniecznie odwied? Nova Resto Bar na krakowskim Kazimierzu. Smaczna kuchnia, mi?a atmosfera oraz przyst?pne ceny to gwarancja udanego lunchu, kolacji z przyjació?mi czy rodzinnego obiadu.Zapraszamy do odwiedzenia strony www.novarestobar.pl .
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Kraków
Inne > Catering

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wirtualne Biuro Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Podnajem adresu na siedzib? Sp. z o.o. pod wpis do KRS-u oraz pod wpis do Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej dla osób fizycznych oraz Sp. cyw. bez konieczno?ci osobistej wizyty, us?ugi wirtualnego biura, skanowanie dokumentów, powiadomienia e-mailem o nadej?ciu korespondencji, ksi?gowo??, kadry, elektroniczne rozliczanie ZUS, kosztorysowanie robót remontowo-budowlanych, hosting, fakturowanie seryjne do 3000 szt/mies.
UWAGA!!! tylko teraz cena netto 190,00 z?/mies.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Oct 13, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags