Katalog Stron WWW

 
 

Transformatory

Opis Transformatory Firma Handlowa Gra?yna i S?awomir Zgubi?scy sp. j. dzia?a na rynku od 1990r. Zajmuje si? dystrybucj? oraz serwisem materia?ów z bran?y elektroenergetycznej na obszarze ca?ego kraju. Specjalizujemy si? zbytem aparatów elektroenergetycznych. Rozpowszechniane przez nas aparaty s? wyprodukowane do obs?ugi pr?du ?redniego napi?cia. Naszymi odbiorcami s? spó?ki produkcyjne, elektromonta?owe, wykonawcze i handlowe z bran?y oraz przedstawiciele innych ga??zi przemys?u. Proponowany przez GiS sprz?t elektroenergetyczny to: wy??czniki wn?trzowe SN, zabezpieczenia SN, aparaty napowietrzne SN, osprz?t kablowy.
Url http://www.gislebork.pl/pl/oh_transformatory.html
Kategoria Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Słowa kluczowe elektroenergetyka   elektryka   elektronika   transformatory   przek?adniki   roz??czniki   bezpieczniki
Data dodania Mar 2, 2010
ID linku 4842
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Nasza firma oferuje Pa?stwu okablowanie sieciowe. Znajdziecie u nas nie tylko kable, ale te? mierniki i szafy. Nasz asortyment to produkty najwy?szej jako?ci. To wytrzyma?e przewody, które spe?niaj? mi?dzynarodowe standardy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z naszym katalogiem i wybrania takich produktów, które spe?niaj? Pa?stwa oczekiwania. Gwarantujemy, ?e b?d? Pa?stwo zadowoleni z jako?ci naszych produktów.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Proponujemy profesjonalne us?ugi elektryczne w zakresie: monta?u nowych instalacji, napraw, modernizacji i remontów instalacji ju? eksploatowanych, wykonania instalacji "inteligentny dom", a tak?e instalacji o?wietleniowych i iluminacji obiektów. Wykonujemy równie? badania i pomiary instalacji elektrycznych.
Us?ugi wykonujemy solidnie i rzetelnie co pozwala zagwarantowa? bezpieczne i bezawaryjne u?ytkowanie. Zapewniamy wykonanie instalacji zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i normami, a tak?e z oczekiwaniami klienta. Posiadamy odpowiednie do?wiadczenie i wymagane uprawnienia (E+D). Zapraszamy do wspó?pracy indywidualnych klientów, inwestorów, developerów, ekipy budowlane i remontowe, a tak?e projektantów.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Firmy wg bran? > Elektryczne
Dom Wn?trze > O?wietlenie
ControlHome Automatyka Domowa - Kompleksowa obs?uga inwestycji w zakresie automatyki domowej (Inteligentnego Domu), systemów multimedialnych oraz systemów bezpiecze?stwa.
System automatyki domowej umo?liwia sterowania o?wietleniem, sterowanie roletami, sterowanie ogrzewaniem i wentylacj?. Dodatkowo mo?liwe s? sceny ?wietlne, czasowe za??czanie/wy??czanie obwodów oraz symulacja obecno?ci domowników.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > Alarmy
Dom Wn?trze > O?wietlenie
IRMA Projekt to wyspecjalizowana firma zajmuj?ca si? profesjonalnym doradztwem i projektowaniem instalacji teletechnicznych i elektrycznych oraz ocen? energetyczn? budynków. Wykonujemy ?wiadectwa energetyczne dla budynków i lokali. Przygotowujemy projekty instalacji teletechnicznych i elektrycznych . Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie. Dzia?amy na terenie Warszawy i okolic. Oferujemy dogodne terminy, przyst?pne ceny, fachow? obs?ug? oraz dok?adne wykonywanie prac. Wejd? na nasz? stron? i zapoznaj si? z ofert?
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > Alarmy
Dom Wn?trze > Zabezpieczenia
Us?ugi elektryczne od MMG - terminowe, bezpieczne i w pe?ni profesjonalne instalacje elektryczne, przy??cza elektryczne i pomiary elektryczne wykonuje elektryk z Gda?ska, Gdyni i Sopotu. W ofercie pogotowia elektrycznego wymiana instalacji elektrycznej, przy??cza elektryczne, monta? instalacji elektrycznej oraz inne us?ugi elektryczne wykonywane na najwy?szym poziomie, w trosce o bezpiecze?stwo klienta! Elektryk z Gda?ska, woj. pomorskie, zaprasza serdecznie do kontaktu telefonicznego!
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > Pomorskie