Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Kamieniarstwo  

Linki
 • Tapety natryskowe - wykonczdom.com.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalna firma ?wiadcz?ca us?ugi z dziedziny Tapet natryskowych. Mamy kilkunastoletnie praktyk? w prowadzonej dzia?alno?ci. U?ywaj?c nowoczesnych materia?ów staramy si? w jak najlepszy sposób pomóc Pa?stwu w produkowaniu pi?knego otoczenia u?ywaj?c dodatkowo technik wyka?czania ?cian i naturalnych materia?ów jak marmur b?d? granit. Przyjmuj?c zlecenie mo?emy zapewni? najwy?szy poziom wykonania. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, ?eby uzyska? wi?cej tre?ci o us?ugach oferowanych przez nasz? korporacj?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Jan 21, 2014 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • LONIEK obróbka kamienia
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalna obróbka kamienia to propozycja Firmy kamieniarskiej Loniek z Cukrówki. Oferta obejmuje wykonanie kamiennych schodów, elewacji budynków, tarasów, parapetów, kominków oraz innych elementów wyko?czenia, a tak?e nagrobków. Stosujemy dobrej jako?ci kamie?, dostarczany przez niezawodnych dostawców. Podejmujemy si? wszelkich zamówie?, a swoich klientów mamy w ca?ym kraju. Ponadto profesjonalnie zrealizujemy prace konserwatorskie i renowacyjne budynków oraz rzeczy z kamienia, u?atwia nam to równie? specjalistyczny sprz?t, jaki posiadamy. Pomagamy w wyborze najbardziej korzystnego rozwi?zania, które b?dzie optymalnie dostosowane do Pa?stwa bud?etu oraz wymaga?. Oferujemy niskie ceny oraz terminow? realizacj? ka?dego zadania. Dodatkowe informacje dost?pne na stronie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Oct 16, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Parapety granitowe
 • ocena:
 • ocena gości:
EGA pracuje w bran?y kamienia od 1988r. Wieloletnie do?wiadczenie pozwala nam ustanawia? nowe kanony w bran?y. Jeste?my wy??czym dystrybutorem kamienia w kraju. Importujemy towar mi?dzy innymi z Chin , europy zachodniej (np. Francji) oraz Polski. Zajmujemy si?mi?dzy innymi produkcj? parapetów granitowych. Posiadamy 5 oddzia?ów na terenie Polski. Zapewniamy transport do klienta w dowolne miejsce. W ofercie posiadamy kilkana?cie rodzajów kamienia - granitu, marmuru, kwarcytu, konglomeratów kwarcowych. Na ?yczenie oferujemy równie? wytworzenie schodów z granitu pod wymiar. Mamy przyjemno?? zaprosi? do zapoznania si? z Nasz? ofert?. Euro Granit Adamus najwy?sza jako?? w najni?szej cenie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Nov 6, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • FRANKOWSCY us?ugi pogrzebowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Znajduj?ca si? w Morawicy firma pogrzebowa i kamieniarska proponuje us?ugi pogrzebowe dla mieszka?ców okolicznych miejscowo?ci. Kompleksowo zajmujemy si? organizacj? pogrzebu, tradycyjnym pochówkiem, a tak?e kremacj?. Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji przez ca?? dob?. Mamy du?y wybór trumien, urn, kwiatów, wie?ców i utensyliów pogrzebowych. Anga?ujemy si? w ka?de powierzone zadanie, tak ?eby zapewni? godne po?egnanie zmar?ego. Ponadto proponujemy us?ugi kamieniarskie. Nasza aktywno?? sprowadza si? do wytwórczo?ci wysokogatunkowych kamiennych wyrobów wed?ug w?asnych albo powierzonych projektów, takich jak nagrobki, parapety, blaty kuchenne, schody oraz inne przedmioty. Podejmujemy si? tak?e prac zwi?zanych z renowacj? oraz konserwacj? kamienia. Wi?cej wiadomo?ci mie?ci si? równie? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Dec 3, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • RODLEW krzy?e le??ce
 • ocena:
 • ocena gości:
W Rybniku znajduje si? firma Rodlew, jaka specjalizuje si? w produkcji akcesoriów nagrobkowych. Na rynku funkcjonujemy od 1979 roku. Produkujemy akcesoria nagrobkowe: litery, latarki, wazony, wazy, krzy?e stoj?ce, krzy?e le??ce i aplikacje. Do produkcji u?ywamy stali nierdzewnej, br?zu oksydowanego, br?zu oraz stali nierdzewnej z br?zem. Sprzeda? prowadzimy w sklepie stacjonarnym oraz internetowym. Potwierdzeniem naszej rzetelno?ci s? rekomendacje, które wystawiaj? nam kontrahenci. Zatrudniamy jedynie wykwalifikowanych i odpowiedzialnych specjalistów, a nasz zak?ad wyposa?ony jest w nowoczesny sprz?t, zatem jeste?my w stanie sprosta? oczekiwaniom ka?dego zleceniodawcy. Zapraszamy Pa?stwa na nasz? stron? internetow?, na jakiej opublikowali?my pe?n? propozycj?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Dec 17, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kamieniarstwo
 • ocena:
 • ocena gości:
Spó?ka Kamie? dla Ciebie to firma zajmuj?ca si? sprzeda?? kamieni naturalnych, ich obróbk? oraz produkcj?. W naszym asortymencie znajd? Pa?stwo kostk? brukow?, panele i p?yty, kamie? elewacyjny, kamie? ?amany, otoczaki, grysy i ?wiry. Nasza oferta bogata jest w ró?nobarwn? kolorystyk? kamieni oraz w ró?norodne gatunki kamienia ( wapienie, gnejsy, kwarcyty, marmury, ?upki metamorficzne, porfiry, dolomity). D?ugoletnie do?wiadczenie sprawi?o, ?e jeste?my wiod?cym na naszym rynku producentem oraz dystrybutorem otoczaków. Zalet? naszych materia?ów jest ich szczególnie wysoka jako??.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Dom Wn?trze > Ogrody
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Feb 9, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kamieniarstwo strzegom
 • ocena:
 • ocena gości:
Jerzy Kurnicki Kamieniarstwo - korzystna oferta na wysokiej jako?ci grobowce i nagrobki Strzegom. Zak?ad kamieniarski oferuje sprzeda? i monta? nagrobków grobowych. Dzia?amy na terenie miasta Strzgom i innych miast w Polsce. W bogatej ofercie tak?e tablice nagrobkowe, p?yty surowe i polerowane, przecieranie bloków, elementy architektury, blaty ?azienkowe i kuchenne, posadzki oraz schody granitowe. Zapraszamy Pa?stwa po nagrobki i grobowce.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Dec 22, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Napis na cmentarzu
 • ocena:
 • ocena gości:
Liternictwo w kamieniu mo?e by? zarówno rzemios?em jak i sztuk?. R?czne wykucie napisu w taki sposób, aby by? równy, g??boki i zgodny z zasadami typografii jest prawdziw? sztuk? i domen? rze?biarzy. Litery mo?na jednak wykonywa? tak?e metod? komputerow? i wtedy mamy do czynienia z rzemios?em. Wykonanie napisu mo?liwe jest zarówno w warsztacie jak i bezpo?rednio na cmentarzu, co pozwala unikn?? ryzyka uszkodzenia tablicy podczas demonta?u.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Aug 14, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Twoja Posesja
 • ocena:
 • ocena gości:
Centrum Ogrodze? Posesja to sklep internetowy gdzie znajdziesz materia?y na ogrodzenia. Oferujemy ogrodzenia betonowe, panele ogrodzeniowe, s?upki, kamie? ogrodowy, akcesoria monta?owe, donice, pergole jak równie? bramy przesuwane. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny, szybki czas realizacji przesy?ki. Centrum Ogrodze? Posesja to firma o ugruntowanej pozycji na rynku z mnóstwem zadowolonych Klientów. Sprawd? sam.
Kategoria:   Budownictwo > Drzwi
Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Jul 29, 2016 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • nagrobki.info.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nagrobki oraz kwestia ich wyboru to da nas bardzo wa?na rzecz, je?li w gr? wchodz? nasi bliscy. W?a?nie dla nich staramy si? przygotowa? miejsce na cmentarzu najlepiej, jak to mo?liwe i w?a?nie dlatego szukamy ofert jedynie tych firm, które gwarantuj? solidne wykonanie wszystkich elementów oraz ich niebywa?? trwa?o??. Jedn? z takich firm jest dzia?aj?ca na terenie województwa zachodniopomorskiego firma Celtic.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Nov 6, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags